Number of the records: 1  

K možnosti vydání mezitímního rozsudku v řízení o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementK možnosti vydání mezitímního rozsudku v řízení o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2019, sp. zn. 22 Cdo 3294/2019
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationV řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nelze rozhodnout mezitímním rozsudkem tak, že by bylo spoluvlastnictví zrušeno a věc přikázána některému ze spoluvlastníků s tím, že pro další fázi řízení by zůstala pouze otázka výše přiměřené náhrady. Jestliže účastník tvrdí, že spoluvlastnický vztah neexistuje a věc je pouze jeho, nelze to brát jako vyjádření zájmu o přikázání věci pro případ závěru o existujícím spoluvlastnictví a jeho zrušení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2005, sp. zn. III. ÚS 687/04; nález Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2006, sp. zn. II. ÚS 315/05; nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 1994, sp. zn. III. ÚS 102/94; nález Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2005, sp. zn. III. ÚS 687/04; nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. II. ÚS 494/03.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 6, s. 54-59
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 687/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 315/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 102/94
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 687/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 494/03
  Podílové spoluvlastnictví
  Vypořádání spoluvlastnictví
  Podíloví spoluvlastníci
  Mezitímní rozhodnutí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.