Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Církevní restituce: státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Církevní restituce: státní podniky a zánik práva hospodaření podle § 57 MajČR : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky z 10. 6. 2020, sp. zn. 31 Cdo 1050/2020
  AnnotationUstanovení § 57 MajČR nedopadalo na ty státní podniky (u nichž funkce zakladatele byla přenesena na obce), které byly ke dni účinnosti tohoto zákona již zrušeny, pročež tyto státní podniky ani nepozbyly podle § 57 odst. 5 MajČR právo hospodaření k věcem ve vlastnictví státu. Pro tyto státní podniky není správný závěr, že podle § 57 odst. 5 MajČR ztratily právo hospodaření k pozemku, ke kterému byl uplatněn nárok v rámci církevních restitucí, a nejsou proto ve sporu o vydání pozemku pasivně legitimovány. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/03; nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 87/06; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 18, s. 643-646
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 87/06
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 1/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Církev
  Církevní majetek
  Restituce
  Restituční nároky
  Majetek státu
  Státní podnik
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.