Number of the records: 1  

Tisk, svoboda projevu

 1. Title statementTisk, svoboda projevu : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019
  AnnotationObjektivita a vyváženost obsahu regionálního periodika by měla být dosažena uveřejňováním sdělení a příspěvků celého názorového i tematického spektra se vztahem k danému regionu. Ustanovení § 4a zákona č. 46/2000 Sb. (tiskového zákona), ve znění účinném od 1. 11. 2013, kromě těchto požadavků na obsahovou kvalitu celého periodika ukládá vydavateli povinnost poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto regionu, aniž by byl vydavatel oprávněn přezkoumávat a pro účely uveřejnění hodnotit obsah jednotlivých sdělení zastupitelů z pohledu objektivity a vnitřní vyváženosti. Při nesplnění této povinnosti se lze nápravy domáhat požadavkem na uveřejnění tzv. doplňující informace podle § 11a odst. 1 písm. a) tohoto zákona. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 823/11; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 453/03; nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 5, s. 859-864
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 823/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 453/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/99
  Svoboda tisku
  Tiskový zákon
  Periodický tisk
  Územní samosprávné celky
  Zastupitelé
  Informace
  Poskytování informací
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.