Number of the records: 1  

Náhrada nákladů obci ve správním řízení

 1. Main entry-name Dobrovolná, Eva, 1985- (author)
  Title statementNáhrada nákladů obci ve správním řízení : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2020, č. j. 2 As 1/2019-58
  Another responsib. Králík, Michal, 1971- (author)
  AnnotationPři úspěchu obce jako strany sporného správního řízení je pro rozhodnutí o náhradě nákladů řízení spočívajících v advokátním zastoupení podstatné kromě toho, zda se jedná o spor spojený s jejími veřejnoprávními povinnostmi, také to, zda se jedná o spor běžný, či naopak o spor neobvyklý a právně či skutkově obtížný. Je třeba zohlednit také to, zda jde o spor pilotní, či spor, jehož podstata je již vyřešena a podání dalších návrhů by bylo možné zařadit mezi úřednickou činnost rutinní či zvládnutelnou případně s využitím vlastních právníků. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. III. ÚS 958/11; nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. zn. III. ÚS 2984/09; nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2012, sp. zn. II. ÚS 2396/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. III. ÚS 2428/10; nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2010, sp. zn. IV. ÚS 3243/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2237/13; nález Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. I. ÚS 3202/17.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 5, s. 57-61
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 25/12
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 958/11
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2984/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2396/09
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2428/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3243/09
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2237/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3202/17
  Obce
  Správní řízení
  Náhrada nákladů
  Advokáti
  Právní zastoupení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1