Number of the records: 1  

Právní úprava ochrany domnělého nájemce bytu

 1. Main entry-name Pavliš, Tomáš (author)
  Title statementPrávní úprava ochrany domnělého nájemce bytu
  AnnotationPřísné požadavky kladené na obsah smlouvy o nájmu bytu spolu s nebývale široce formulovanými důvody absolutní neplatnosti právních úkonů (jednání) vedly v minulosti k četným případům užívání bytu "nájemcem" bez právního důvodu. Nový občanský zákoník se snaží výskyt těchto případů co nejvíce eliminovat. Jednou z možností je institut domnělého nájemce bytu (§ 2238). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 7. 6. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 4/95; nález Ústavního soudu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. III. ÚS 252/04; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. II. ÚS 2070/07; nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 22/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2607/19; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06; nález Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11; nález Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 2015, sp. zn. IV. ÚS 402/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2015, sp. zn. III. ÚS 415/15.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 11, s. 391-400
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/95
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 252/04
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2070/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/09
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2607/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 165/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2219/12
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 402/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 415/15
  Nájem
  Nájem bytu
  Ochrana nájemníků
  Nájemce
  Nájemní smlouvy
  Dobrá víra
  Časová působnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.