Number of the records: 1  

Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech = Proportionality of measures adopted in the emergencies

 1. Main entry-name Ondřejek, Pavel, (author)
  Title statementProporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech = Proportionality of measures adopted in the emergencies
  AnnotationO principu proporcionality se hovoří jako o klíčovém argumentu při přezkumu ústavnosti zásahu do základních práv. Nedávné události v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 ukázaly, že zásahy do základních práv mohou být dlouhodobé, citelné a značně omezující v porovnání s předchozí praxí. Základní tezí článku je zdůvodnění potřeby argumentace proporcionalitou při přezkumu ústavnosti opatření přijímaných ve výjimečných stavech. Mimo jiné je argumentováno, že požadavek proporcionality jakožto univerzálního kritéria přezkumu ústavnosti posiluje koherenci práva, a tím i předvídatelnost rozhodnutí týkajících se omezení práv, která není v době výjimečného stavu nižší než mimo něj. Autor rovněž naznačuje specifika aplikace principu proporcionality ve vztahu k opatřením přijatým ve výjimečných stavech, konkrétně zvýšenou mírou nejistoty, potřebu zvýšené míry zdrženlivosti, jakož i otázky argumentačního břemene při argumentaci proporcionalitou. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 12/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 13/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 201/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 10/20; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 5. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/20.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 28, (2020), č. 4, s. 613-629
  Edition on Another Medium Ondřejek, Pavel. Proporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech = Proportionality of measures adopted in the emergencies
  Subj. Headings Carnap, Rudolf,
  Kelsen, Hans, 1881-1973
  Alexy, Robert, 1945-
  Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 12/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 8/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 13/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 10/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 102/20
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 15/20
  Lidská práva
  Princip proporcionality
  Výjimečný stav
  Výklad práva
  Koherence práva
  Stav nouze
  Ústavní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLProporcionalita opatření přijímaných ve výjimečných stavech = Proportionality of measures adopted in the emergencies (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.