Number of the records: 1  

Minimum harmonisation and fundamental rights

 1. Main entry-name Tecqmenne, Maxime, (author)
  Title statementMinimum harmonisation and fundamental rights : a test-case for the indetification of the scope of EU law in situations involving national discretion? : ECJ (Grand Chamber) 19 November 2019, Joined Cases C-609/17 and C-610/17, TSN
  Translated titleMinimum harmonizace a základní práva: precedentní případ pro vymezení oblasti působnosti unijního práva v případech zahrnujících vnitrostátní diskreci? : rozsudek Soudního dvora Evropské unie (velký senát) ze dne 19. listopadu 2019; spojené případy C-609/17 a C-610/17; ve věci TSN
  Noteprávo EU; harmonizace; základní práva; Soudní dvůr Evropské Unie; Charta základních práv EU; Evropská unie; členský stát; směrnice Evropské Unie; zdravotnictví; dovolená
  In European constitutional law review. - Vol. 16, (2020), no. 3, s. 493-512
  Subj. Headings Právo Evropské unie
  Harmonizace práva
  Základní práva
  Soudní dvůr Evropské unie
  Listina základních práv EU
  Evropská unie
  Členské státy EU
  Směrnice EU
  Zdravotnictví
  Dovolená
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryVelká Británie
  LanguageEnglish
  URLhttps://www.cambridge.org/core/journals/european-constitutional-law-review/article/abs/minimum-harmonisation-and-fundamental-rights-a-testcase-for-the-identification-of-the-scope-of-eu-law-in-situations-involving-national-discretion-ecj-grand-chamber-19-november-2019-joined-cases-c60917-and-c61017-tsn/02979A2E687DAD3578AC2F806BC16EA5 Minimum Harmonisation and Fundamental Rights: A Test-Case for the Identification of the Scope of EU Law in Situations Involving National Discretion?: ECJ (Grand Chamber) 19 November 2019, Joined Cases C-609/17 and C-610/17, TSN
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.