Number of the records: 1  

Ústavní soud: odsouzení pro trestný čin není automaticky důvodem ke zrušení trvalého pobytu

 1. Title statementÚstavní soud: odsouzení pro trestný čin není automaticky důvodem ke zrušení trvalého pobytu
  AnnotationOdkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2020, sp. zn. I. ÚS 945/20.
  In Právní rádce. - Roč. 29, (2021), č. 1, s. 59
  Subj. Headings Ústavní soud 2021
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 945/20
  Trestné činy
  Odsouzení
  Trvalý pobyt
  Cizinci
  Kriminalita cizinců
  Pobyt cizinců
  Správní soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1