Number of the records: 1  

Urheber- und datenschutzrechtliche Konflikte im neuen Vertragsrecht für digitale Produkte

 1. Main entry-name Sattler, Andreas, (author)
  Title statementUrheber- und datenschutzrechtliche Konflikte im neuen Vertragsrecht für digitale Produkte
  Translated titleKonflikty zákonů o autorských právech a ochraně dat v novém smluvním právu k digitálním produktům
  Notesmluví právo; digitální trh; digitální práva; ochrana dat; osobní údaje; autorské právo; ochrana osobnost
  In Neue juristische Wochenschrift. - Jhrg. 73, (2020), Heft 50, s. 3623-3629
  Subj. Headings Smluvní právo
  Digitální trh
  Digitální práva
  Ochrana dat
  Osobní údaje
  Autorské právo
  Ochrana osob
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNěmecko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1