Number of the records: 1  

Mohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních vztahů?

 1. Main entry-name Sivák, Jakub, (author)
  Title statementMohou zákony reagující na pandemii nemoci COVID-19 zasáhnout do soukromoprávních vztahů?
  AnnotationAutor se ve svém článku zabývá otázkou, zda návrhy zákonů, které mají zmírnit dopady pandemie nemoci COVID-19, jsou zákonné, když mají zásadním způsobem dopadnout i do soukromoprávních vztahů (zpravidla smluvních), které vznikly před přijetím a nabytím účinnosti těchto zákonů. Klade si za cíl odpovědět na otázku, zda jde o legální nástroj vlády a Parlamentu, anebo zda jde o retroaktivní a nekonsenzuální zásah do soukromých práv, k čemuž vláda ani zákonodárci nemají mít mandát, a to ani v případě vyhlášeného nouzového stavu. Autor se též zabývá úvahou de lege ferenda a tím, zda je vůbec namístě zvažovat přijetí zákona, který by umožňoval ve výjimečných případech moci výkonné či zákonodárné, aby efektivně zasáhla do závazkových vztahů, anebo zda již taková legislativa existuje a pouze nebyla vhodně využita. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 31. 3. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 1/14; nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 5/19; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94; nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 6/13; nález Ústavního soudu ze dne 16. 6. 2005, sp. zn. I. ÚS 353/04.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 10, s. 363-367
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 1/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 353/04
  Koronavirus
  Krizové situace
  Krizová legislativa
  Stav nouze
  Soukromoprávní vztahy
  Zákaz retroaktivity
  Legitimní očekávání
  Omezení vlastnických práv
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.