Number of the records: 1  

Koeficient času při výpočtu pokuty za porušení soutěžního práva orgánem veřejné správy

 1. Main entry-name Bernard, Vladislav, (author)
  Title statementKoeficient času při výpočtu pokuty za porušení soutěžního práva orgánem veřejné správy
  AnnotationAutor se ve svém článku zabývá způsobem, jakým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vypočítává pokuty za porušení soutěžního práva ze strany orgánů veřejné správy. Autor se domnívá, že jeho stávající postup je v rozporu s jím vydávaným soft law, a tedy i se zásadou legitimního očekávání a též se zásadou rovného zacházení. V důsledku tohoto postupu jsou obcím, které hospodaří s veřejnými prostředky a mají za ně zkvalitňovat životy místních obyvatel, ukládány pokuty až o statisíce vyšší, než by ve skutečnosti měly být. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2003, sp. zn. IV. ÚS 525/02.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 9, s. 329-332
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 525/02
  Soutěžní právo
  Ochrana hospodářské soutěže
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  Orgány veřejné správy
  Pokuty
  Výše pokuty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1