Number of the records: 1  

Odpovědnost statutárních orgánů za schodek při konkursu korporace po novele zákona o obchodních korporacích

 1. Main entry-name Rada, Tomáš, (author)
  Title statementOdpovědnost statutárních orgánů za schodek při konkursu korporace po novele zákona o obchodních korporacích
  AnnotationAutor se věnuje novému právnímu institutu zakotvenému zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, s účinností od 1. ledna 2021 do zákona o obchodních korporacích. Tímto institutem je žaloba insolvenčního správce vůči členům statutárního orgánu na uhrazení rozdílu mezi souhrnem dluhů a hodnotou majetku (schodek) obchodní korporace. Namísto ručení statutárních orgánů dle § 66 účinného do 31. prosince 2020 dochází k upuštění od akcesorického ručení a zakládá se primární odpovědnost člena statutárního orgánu, resp. osob vyjmenovaných v ustanovení § 69 plnit vůči majetkové podstatě upadnuvší obchodní korporace. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03.
  In Jurisprudence. - Roč. 29, (2020), č. 5, s. 43-47
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 350/03
  Obchodní korporace
  Statutární orgán
  Úpadek
  Konkurz
  Insolvence
  Insolvenční správce
  Zákon o obchodních korporacích
  Novelizace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.