Number of the records: 1  

Veřejná žaloba a (předprocesní fáze) řízení o svéprávnosti

 1. Main entry-name Petrák, Miroslav, (author)
  Title statementVeřejná žaloba a (předprocesní fáze) řízení o svéprávnosti : aplikace, explikace, efektivita
  AnnotationPojmy sehrávají důležitou roli při porozumění právního textu a jeho interpretaci. Na porozumění významu právního textu tak závisí volba určité argumentační strategie soudního rozhodnutí a rovněž konkrétní řešení projednávaného případu. Významu uvedených tezí se autor snaží poukázat na tzv. jazykové nebdělosti, která je patrná z rozhodovací praxe (především) nalézacích soudů a které je třeba předcházet kvalifikovanými návrhy státního zastupitelství na zahájení řízení o omezení svéprávnosti, jejichž podkladem by měly být výsledky svědomitého šetření, aby návrhy nepůsobily šikanózně vůči lidem, jichž by se řízení měla (do)týkat. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1191/08; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. II. ÚS 2630/07; nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 1998, sp. zn. I. ÚS 566/05.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 18, (2020), č. 5, s. 28-36
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1191/08
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2630/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 229/98
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 566/05
  Veřejná žaloba
  Svéprávnost
  Omezení svéprávnosti
  Interpretace práva
  Právní argumentace
  Právní jazyk
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.