Number of the records: 1  

Extremistické trestné činy v české rozhodovací praxi aneb pozvánka na čaj s Hitlerem?

 1. Main entry-name Kandová, Katarína, (author)
  Title statementExtremistické trestné činy v české rozhodovací praxi aneb pozvánka na čaj s Hitlerem?
  AnnotationAutorka se ve svém článku zabývá problematikou tzv. extremistických trestných činů v kontextu medializované kauzy prodeje "suvenýrů" (zejména hrnků) s vyobrazením nacistických zločinců, která vzbudila zájem veřejnosti především proto, že se jí orgány činné v trestním řízení odmítly zabývat s odůvodněním, že takové jednání není podle české právní úpravy a dotčené rozhodovací praxe trestným činem. V návaznosti na to se autorka rozhodla předmětnou rozhodovací praxi v propojení se související odbornou literaturou podrobit kritické analýze, načež s přihlédnutím k veřejně dostupným informacím dospěla k závěru, že v daném případě není vyloučeno právní posouzení onoho prima facie nepřístojného jednání jako trestného činu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 TrZ, případně i trestného činu výtržnictví podle § 358 TrZ. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2790/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. IV. ÚS 351/01; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2011/10; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2019, sp. zn. I. ÚS 2832/18.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 18, (2020), č. 5, s. 16-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2790/16
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 351/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2011/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2832/18
  Trestné činy
  Extremismus
  Nacismus
  Fašismus
  Radikální hnutí a skupiny
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.