Number of the records: 1  

Základní přístupy k ukládání trestů

 1. Main entry-name Drápal, Jakub, (author)
  Title statementZákladní přístupy k ukládání trestů
  AnnotationUkládání trestů bylo v posledních desetiletích předmětem mnoha akademických diskuzí. Autor ve svém textu shrnuje základní přístupy k ukládání trestů. Dva základní přístupy - ponechání široké diskrece soudci a snaha o principiálnější a transparentnější ukládání trestů - nejsou představovány jako směry stojící proti sobě, ale jako přístupy, které leží na ose mezi neomezenou a neexistující diskrecí při ukládání trestů. Zastánci jednoho přístupu tedy nepohrdají hodnotami zdůrazňovanými zastánci druhého přístupu, ale přikládají větší váhu buďto konzistentnosti soudního rozhodování, nebo možnosti individualizovat trest pachateli. Autor přibližuje výhody a nevýhody jednotlivých přístupů a v závěru naznačuje sociologické přístupy k ukládání trestů. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 4. 2020, sp. zn. IV. ÚS 950/19.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 18, (2020), č. 5, s. 8-15
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 950/19
  Tresty
  Ukládání trestu
  Diskrece
  Soudní rozhodnutí
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.