Number of the records: 1  

Právo na doplňující informaci v regionálním tisku

 1. Main entry-name Vršanská, Martina, (author)
  Title statementPrávo na doplňující informaci v regionálním tisku : rozsudek ze dne 13. 11. 2019, sp. zn. 25 Cdo 675/2019
  Another responsib. Vojtek, Petr, 1967- (author)
  AnnotationObjektivita a vyváženost obsahu regionálního periodika by měla být dosažena uveřejňováním sdělení a příspěvků celého názorového i tematického spektra se vztahem k danému regionu. Ustanovení § 4a tiskového zákona, ve znění účinném od 1. 11. 2013, kromě těchto požadavků na obsahové kvality celého periodika ukládá vydavateli povinnost poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, která vyjadřují názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto regionu, aniž by byl vydavatel oprávněn přezkoumávat a pro účely uveřejnění hodnotit obsah jednotlivých sdělení zastupitelů z pohledu objektivity a vnitřní vyváženosti. Při nesplnění této povinnosti se lze nápravy domáhat požadavkem na uveřejnění tzv. doplňující informace podle § 11a odst. 1 písm. a) tiskového zákona. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. I. ÚS 156/99.
  In Soudce. - Roč. 22, (2020), č. 5, s. 17-18
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 156/99
  Tiskový zákon
  Informace
  Tisková média
  Periodický tisk
  Zastupitelé
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.