Number of the records: 1  

Zásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holocaustu

 1. Main entry-name Vršanská, Martina, (author)
  Title statementZásah do osobnosti nepravdivým tvrzením o kořistění na holocaustu : rozsudek ze dne 29. 8. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3423/2018
  Another responsib. Vojtek, Petr, 1967- (author)
  AnnotationNepodložené a neopodstatněné označení žalobce za osobu, která hodlá majetkově kořistit z připomínkových akcí holokaustu, představuje podstatný zásah do cti a vážnosti bývalého senátora, zakládající nárok na finanční zadostiučinění, i když formulace použitá v článku celostátního tištěného deníku nebyla přehnaně expresivní, či dokonce vulgární. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. II. ÚS 3853/19.
  In Soudce. - Roč. 22, (2020), č. 5, s. 14-16
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 367/03
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3853/19
  Ochrana cti
  Ochrana osobnosti
  Zadostiučinění
  Nepravdivé skutečnosti
  Pomluva
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1