Number of the records: 1  

Ústavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví

 1. Main entry-name Dienstbier, Jakub, (author)
  Title statementÚstavnost mimořádných opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví
  Another responsib. Derka, Viktor, (author)
  Horák, Filip, (author)
  AnnotationAutoři poukazují na problémy právní úpravy mimořádného vládnutí v ústavní a zákonné rovině, které český právní řád vzdaluje ideálnímu kompromisu, a naopak přibližuje v určitých aspektech extrému. Autoři docházejí ke čtyřem důležitým závěrům, a to a) v zásadě není možné konstruovat modely mimořádného vládnutí mimo rámec ústavního pořádku, ledaže by tyto modely praeter constitutionem splňovaly sedm stanovených požadavků; b) z hlediska těchto sedmi požadavků není de constitutione et lege lata rozdílu mezi vládnutím v rámci mimořádných stavů dle ústavního pořádku, a mezi mimořádným vládnutím dle běžných zákonů; c) současná ústavní úprava mimořádných stavů je problematická s ohledem na neefektivitu ústavních mimořádných stavů a absenci účinných kontrolních mechanismů, což činí tyto právní stavy ve výsledku zbytečnými; d) bez ohledu na problémy současné úpravy mimořádných stavů je ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví umožňující vydávání mimořádných opatření ústavně značně problematické a potenciálně zneužitelné. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04; nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 55/10; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07.
  In Právník. - Roč. 159, (2020), č. 5, s. 417-432
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 55/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/07
  Mimořádná opatření
  Mimořádný stav
  Ústavnost
  Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky
  Zákon o ochraně veřejného zdraví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.