Number of the records: 1  

Náhrada škody. Náklady na péči o poškozeného

 1. Title statementNáhrada škody. Náklady na péči o poškozeného : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sp. zn. 25 Cdo 3094/2017
  AnnotationOd celkového rozsahu náhrady škody v podobě nákladů na péči o poškozeného ve smyslu § 449 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. je třeba odečíst příspěvek na péči, který poškozený za tímto účelem pobírá od státu na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. IV. ÚS 444/11; nález Ústavního soudu ze dne 16. 1. 2013, sp. zn. I. ÚS 46/12; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2014, sp. zn. I. ÚS 2930/13; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2007, sp. zn. IV. ÚS 301/05.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 24, (2020), č. 4, s. 231-235
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 444/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 46/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2930/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 301/05
  Náhrada škody
  Poškozený
  Náklady na péči
  Sociální služby
  Zdravotní služby
  Zdravotnická zařízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1