Number of the records: 1  

Způsoby a hloubka zjišťování obsahu cizího (cizozemského) práva v českém civilním procesu

 1. Main entry-name Mach, Tomáš, (author)
  Title statementZpůsoby a hloubka zjišťování obsahu cizího (cizozemského) práva v českém civilním procesu
  AnnotationAutor se zabývá problematikou dokazování cizího (cizozemského práva) v českém civilním soudním procesu ve světle vyvinuvší se judikatury Nejvyššího soudu ČR. V detailu rozebírá nejdůležitější judikaturu NS ČR v této oblasti a poukazuje na praktické zkratky jsoucí v kontrastu se zákonným konceptem dokazování cizího práva jako práva v českém mezinárodním právu soukromém, kterých se obecné soudy dopouštějí a které NS ČR ve své judikatuře koriguje. Autor se zabývá zejména problematikou zjišťování obsahu cizího práva a diskutuje otázku, kdo nese zodpovědnost za jeho zjištění v civilním řízení, včetně komparativního výhledu do cizích právních řádů. Odkaz na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 2/11.
  In Jurisprudence. - Roč. 29, (2020), č. 4, s. 29-35
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 2/11
  Mezinárodní procesní právo
  Cizí právo
  Cizozemské právo
  Civilní proces
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.