Number of the records: 1  

Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019

 1. Main entry-name Forejtová, Monika, (author)
  Title statementPřehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 : 4.
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  Vnenk, Vladislav, (author)
  AnnotationAutoři se věnují shrnutí některých, jimi vybraných, rozhodnutí Ústavního soudu ČR, které dle jejich názoru mají bezesporu podstatný dopad do oblasti rodinného práva. Jedná se o nález ÚS ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. I. ÚS 4057/18, který se týká povinnosti odůvodnění výše výživného a jeho výpočtu; dále o nález ÚS ze dne 30. 1. 2019, sp. zn. I. ÚS 3243/18 týkající se nesprávného určení výše příjmu potřebné pro výpočet výše výživného manželky; o nález ÚS ze dne 30. 7. 2019, sp. zn. III. ÚS 428/19, který se týká výkladu obvyklého bydliště dítěte a čl. 13 písm. b) Haagské úmluvy při rozhodování o navrácení dítěte ve věci mezinárodního únosu.
  In Rodinné listy. - Roč. 9, (2020), č. 4-5, s. 39-43
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4057/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3243/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 428/19
  Výživné
  Výše výživného
  Vyživovací povinnost
  Mezinárodní únosy dětí
  Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
  Obvyklé bydliště
  Obvyklý pobyt
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1