Number of the records: 1  

Ustanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu optikou Ústavního soudu

 1. Main entry-name Kozák, Vítězslav, (author)
  Title statementUstanovení § 9 odst. 5 advokátního tarifu optikou Ústavního soudu
  AnnotationOdkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 4/19; nález Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 22/19; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 23/19; nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. III. ÚS 395/19; nález Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2020, sp. zn. II. ÚS 2687/19; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2020, sp. zn. III. ÚS 1251/19; nález Ústavního soudu ze dne 6. 10. 2008, sp. zn. I. ÚS 1408/08; nález Ústavního soudu ze dne 25. 9. 2002, sp. zn. I. ÚS 559/2000; nález Ústavního soudu ze dne 19. 10. 2010, sp. zn. II. ÚS 622/10.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 8, s. 296-298
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 23/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 395/19
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2687/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1251/19
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1408/08
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 559/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 622/10
  Advokáti
  Odměny advokátů
  Advokátní tarif
  Opatrovník právnické osoby
  Opatrovnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.