Number of the records: 1  

Soudní přezkum výtky ukládané dle zákona o státní službě

 1. Main entry-name Chadima, Marek, (author)
  Title statementSoudní přezkum výtky ukládané dle zákona o státní službě
  AnnotationAutor analyzuje, zda výtka ukládaná podle zákona o státní službě je rozhodnutím přezkoumatelným ve správním soudnictví ve smyslu § 65 soudního řádu správního. Autor se nad tímto tématem zamýšlí především ve světle judikatury NSS k přezkoumatelnosti výtek uložených soudcům, státním zástupcům, exekutorům a notářům. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 72/06; nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 2428/13; nález Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. II. ÚS 1398/17.
  In Správní právo. - Roč. 53, (2020), č. 4, s. 201-218
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 72/06
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2428/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1398/17
  Státní služba
  Zákon o státní službě
  Výtka soudci
  Výtka státnímu zástupci
  Výtky
  Přezkoumatelnost správního rozhodnutí
  Soudní přezkum
  Správní soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.