Number of the records: 1  

Bezdůvodné obohacení, daň z přidané hodnoty, splatnost pohledávky

 1. Title statementBezdůvodné obohacení, daň z přidané hodnoty, splatnost pohledávky : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2169/2018
  AnnotationPři vyčíslování bezdůvodného obohacení, jež vzniklo užíváním cizí věci, zjišťováním obvyklého nájemného porovnávací metodou je zásadně relevantní nájemné sjednané v porovnávaných smlouvách, ať již v sobě zahrnuje daň z přidané hodnoty, či nikoli. Pakliže však věc užíval plátce daně z přidané hodnoty za okolností umožňujících uplatnění odpočtu daně na vstupu ve smyslu § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je namístě vycházet z nájemného placeného za srovnatelné objekty bez navýšení o daň z přidané hodnoty; je-li tedy v tomto případě v porovnávaných nájemných smlouvách sjednáno nájemné s daní z přidané hodnoty, je zapotřebí je od této daně očistit. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. IV. ÚS 919/14; nález Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. I. ÚS 1891/13; nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2009, sp. zn. III. ÚS 989/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 7. 2009, sp. zn. II. ÚS 944/09.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 4, s. 700-713
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 919/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1891/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 989/08
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 944/09
  Bezdůvodné obohacení
  Daň z přidané hodnoty
  Splatnost pohledávky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.