Number of the records: 1  

Nutná obhajoba, obhájce, hlavní líčení, vyhlášení rozhodnutí, odvolací řízení, zrušení rozhodnutí, právo na spravedlivé soudní řízení, zpětvzetí opravného prostředku, obhajoba

 1. Title statementNutná obhajoba, obhájce, hlavní líčení, vyhlášení rozhodnutí, odvolací řízení, zrušení rozhodnutí, právo na spravedlivé soudní řízení, zpětvzetí opravného prostředku, obhajoba : stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 4. 3. 2020, sp. zn. Tpjn 300/2018
  AnnotationOdkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 5. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 44/03; nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2005, sp. zn. I. ÚS 98/05; nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 695/06; nález Ústavního soudu ze dne 29. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 1628/07; nález Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2008, sp. zn. IV. ÚS 1780/07; nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 608/10; nález Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 4/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 3. 2015, sp. zn. IV. ÚS 2443/14; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2016, sp. zn. I. ÚS 469/16; nález Ústavního soudu ze dne 5. 2. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3780/18; nález Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2006, sp. zn. III. ÚS 457/05; nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. III. ÚS 1542/09; nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2018, sp. zn. I. ÚS 3842/17.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 4, s. 583-609
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 44/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 98/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 695/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1628/07
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1780/07
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 608/10
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2443/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 469/16
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3780/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 457/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1542/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3842/17
  Nutná obhajoba
  Obhájce
  Hlavní líčení
  Podstatné vady
  Odvolání
  Zpětvzetí návrhu
  Právo na spravedlivý proces
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1