Number of the records: 1  

Odpovědnost rozhodce za škodu

 1. Main entry-name Lisse, Luděk, 1971- (author)
  Title statementOdpovědnost rozhodce za škodu
  AnnotationRozhodčí řízení je opět předmětem zřetelného zájmu, a to zejména po vyloučení možnosti rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv, k němuž došlo novelou zákona s účinností od 1. 12. 2016. Stále více roste zájem ze strany podnikatelské veřejnosti. Mediální obraz rozhodčího řízení se v poslední době v důsledku vyloučení sporů, kde jednou ze stran je spotřebitel, lepší a rozhodčí řízení již není díky absenci spotřebitelského prvku zpolitizované. V rozhodčím řízení neboli arbitráži mezi dvěma nebo více právnickými nebo dvěma fyzickými osobami, které nejsou v právním postavení spotřebitele, se opět projevuje mnoho výhod ADR, jako je rychlost, neveřejnost, mlčenlivost, jednoinstančnost, které byly v minulosti nezaslouženě upozaděny na úkor medializace negativ spotřebitelské arbitráže. I když i dnes ještě tu a tam judikatura Nejvyššího soudu ČR ve věci většího zapojení arbitrážních center připomíná dobu temna a je 5 let pozadu, nastává doba, kdy je možno věcně diskutovat o některých tématech, která nebyla v uplynulých letech příliš traktována. Jedním z nich je i téma odpovědnosti rozhodce za škodu, kterému se autor věnuje ve svém příspěvku. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2011, sp. zn. I. ÚS 3227/07; nález Ústavního soudu ze dne 5. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 3168/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 7. 2002, sp. zn. IV. ÚS 174/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2016, sp. zn. II. ÚS 57/15.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 12, (2020), č. 3, s. 192-200
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3227/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3168/09
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 174/02
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 57/15
  Rozhodci
  Odpovědnost za škodu
  Rozhodčí řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1