Number of the records: 1  

Porušení nespolečnických povinností či výkon práva jako důvod pro vyloučení společníka rozhodnutím soudu

 1. Main entry-name Floreš, Martin, (author)
  Title statementPorušení nespolečnických povinností či výkon práva jako důvod pro vyloučení společníka rozhodnutím soudu
  AnnotationAutor se zabývá otázkou, jaký je rozsah případů, pro které může soud vyloučit společníka ze společnosti (§ 115 odst. 2, § 204 ZOK), zda sem spadají výhradně porušení společnických povinností, tj. těch, které společníkovi vyplývají právě z jeho postavení společníka, nebo mohou být tímto důvodem i porušení povinností nespolečnických, které společníkovi vyplývají z jiných právních poměrů vůči společnosti (např. z postavení jednatele či smluvního partnera korporace), či zda tímto důvodem může za určitých okolností být dokonce i výkon práva. Autor rekapituluje možné přístupy a poukazuje na skutečnost, že dosavadní judikatura je v tomto směru nejednotná a ani doktrinálně není tato otázka jednoznačně vyřešena. Jeví se, že pojítkem mezi dvěma zdánlivě oddělenými světy společnických a nespolečnických povinností by mohla být povinnost loajality společníka, proto se autor zaměřuje také na její vymezení. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2011, sp. zn. I. ÚS 3168/11.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 12, (2020), č. 3, s. 153-161
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3168/11
  Společnosti s ručením omezeným
  Společníci
  Vyloučení společníka
  Loajalita
  Povinnost loajality
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.