Number of the records: 1  

Právní rozhovor soudu a stran v civilním procesu = Legal discussion between the court and the parties in the civil procedure

 1. Main entry-name Mazel, Filip, (author)
  Title statementPrávní rozhovor soudu a stran v civilním procesu = Legal discussion between the court and the parties in the civil procedure
  AnnotationAutor se zabývá problematikou právního rozhovoru soudu a stran v civilním sporném řízení, v rámci kterého by soud měl se stranami probrat věc po skutkové a právní stránce. V příspěvku je analyzována česká právní úprava (včetně návrhu věcného záměru civilního řádu soudního) a zejména možnosti inspirace v zahraničních (rakouském a německém) civilních procesech, ve kterých má právní rozhovor (Rechtsgespräch) své pevné místo coby součást materiálního vedení řízení soudem. Příznivé účinky, které může probrání věci s účastníky mít na průběh a výsledek celého řízení, jsou pak demonstrovány skrze funkce, které právní rozhovor v řízení plní. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2017, sp. zn. IV. ÚS 216/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 652/09; nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2007, sp. zn. II. ÚS 828/06; nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 28, (2020), č. 2, s. 267-279
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 216/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 652/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 828/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2315/15
  Právní rozhovor
  Civilní proces
  Předvídatelnost soudního rozhodování
  Smírné řešení sporu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLPrávní rozhovor soudu a stran v civilním procesu = Legal discussion between the court and the parties in the civil procedure (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1