Number of the records: 1  

Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) = Liability for damage to a person providing assistance to public authorities (with an emphasis on the armed forces)

 1. Main entry-name Horák, Ondřej, 1978- (author)
  Title statementOdpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) = Liability for damage to a person providing assistance to public authorities (with an emphasis on the armed forces)
  Another responsib. Skoruša, Leopold, 1959- (author)
  AnnotationPříspěvek je věnován problematice náhrady majetkové a nemajetkové újmy osobě, která poskytla součinnost veřejné moci (úředním osobám) a zvláště pak ozbrojeným silám. Jedná se o specifický případ odpovědnosti státu, mající objektivní charakter (odpovědnost za výsledek). Zvláštní pozornost autoři zaměřují na odškodňování pozůstalých a na přechod náhrad na dědice. Jde o první komplexní zpracování dané tématiky, která se vyznačuje řadou interpretačních problémů z hlediska teorie (zvláště vztah veřejného a soukromého práva) i praxe (např. zproštění odpovědnosti státu či postavení registrovaných partnerů při odškodňování pozůstalých). Cílem příspěvku je také kritická analýza současného stavu právní úpravy a představení návrhů de lege ferenda. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. II. ÚS 1612/09; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14; nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 2997/19.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 28, (2020), č. 2, s. 205-223
  Edition on Another Medium Horák, Ondřej. Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) = Liability for damage to a person providing assistance to public authorities (with an emphasis on the armed forces)
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1612/09
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2844/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2997/19
  Majetková újma
  Nemajetková újma
  Veřejná moc
  Odpovědnost
  Náhrada újmy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://journals.muni.cz/cpvp/issue/view/1062 Odpovědnost za újmu osobě poskytující pomoc veřejné moci (s důrazem na ozbrojené síly) = Liability for damage to a person providing assistance to public authorities (with an emphasis on the armed forces)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.