Number of the records: 1  

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v návrhu tzv. nového spotřebitelského kodexu

 1. Main entry-name Vítová, Blanka, (author)
  Title statementMimosoudní řešení spotřebitelských sporů v návrhu tzv. nového spotřebitelského kodexu
  AnnotationAutorka se zabývá návrhem nového spotřebitelského zákona se zaměřením na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s cílem poukázat na klíčové problematické aspekty tohoto návrhu a stávající právní úpravy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 10. 2011, sp. zn. II. ÚS 3057/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2008, sp. zn. IV. ÚS 2157/08; nález Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2015, sp. zn. III. ÚS 1996/13.
  In Acta Iuridica Olomucensia. - Vol. 14 (2019), no. 3, s. 59-69
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3057/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2157/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1996/13
  Spotřebitel
  Spotřebitelské právo
  Spotřebitelské spory
  Mimosoudní řešení sporů
  Alternativní řešení sporů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1