Number of the records: 1  

Předkupní právo spoluvlastníků jako překážka uspokojení restitučního nároku

 1. Main entry-name Pekařová, Anna, (author)
  Title statementPředkupní právo spoluvlastníků jako překážka uspokojení restitučního nároku
  AnnotationProblematika restitucí, tedy reparace křivd spáchaných na majetku jednotlivců i korporací za minulého režimu je stále aktuální i na počátku třetí dekády dvacátého prvního století. Většinu nynějších "živých" kauz představují zejména restituce církevní a restituce zemědělského majetku. Druhé jmenované jsou realizované mnohdy skrze náhradní pozemky, jelikož ty původně odňaté není možné z důvodu veřejného zájmu vydat. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 35/17; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 581/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. II. ÚS 4139/16; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 6/05.
  In Soukromé právo. - Roč. 8, (2020), č. 3, s. 22-27
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 35/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 581/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 4139/16
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/05
  Spoluvlastnictví
  Předkupní právo
  Restituce
  Restituční nároky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.