Number of the records: 1  

Nad vybranými aspekty internetové podpory a propagace terorismu

 1. Main entry-name Kandová, Katarína, (author)
  Title statementNad vybranými aspekty internetové podpory a propagace terorismu
  AnnotationAutorka se zamýšlí nad tím, jaká konkrétní jednání by mohla naplňovat znaky skutkové podstaty zločinu podpory a propagace terorismu podle § 312e odst. 1, 4 písm. a) TrZ a nad přiměřeností potažmo samotnou legitimitou analyzované právní úpravy. Zaměřuje se výlučně na podněcování a schvalování teroristických útoků, k němuž dochází v prostředí internetu, zejména na sociálních sítích. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 4. 2019, sp. zn. III. ÚS 3439/17.
  In Státní zastupitelství. - Roč. 18, (2020), č. 3, s. 38-47
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3439/17
  Trestné činy proti České republice
  Terorismus
  Podpora terorismu
  Trestná činnost
  Internetová kriminalita
  Internet
  Nenávistné projevy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1