Number of the records: 1  

Interpretace a soudcovská tvorba práva

 1. Main entry-name Madej, Martin, (author)
  Title statementInterpretace a soudcovská tvorba práva : recenzní esej na knihu Jana Wintra Metody a zásady interpretace práva
  AnnotationČlánek je recenzní esejí na druhé vydání knihy Metody a zásady interpretace práva od Jana Wintra, přičemž témata obsažená v recenzované knize jsou rozvíjena esejistickou formou. Poté, co autor shrne základní parametry současných kontinentálních teorií interpretace práva, hodnotí recenzovanou knihu jako vynikající shrnutí tohoto paradigmatu. Pozastavuje se však nad tendencí Jana Wintra považovat za interpretaci zákona i situace, kdy mezi konkrétními skutkovými okolnostmi a zákonem (respektive duchem zákona) žádný typ sylogismu neexistuje (ba někdy ani existovat nemůže). Navrhuje alternativu, podle níž kde chybí sylogismus mezi duchem zákona a konkrétním případem, je úkolem soudu vytvořit normu pro tento typ případu. V závěru textu se autor v krátkosti zamýšlí nad předpoklady pro výkon soudní moci jako druhého a podpůrného článku právní normotvorby. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. zn. I. ÚS 318/06.
  In Právník. - Roč. 159, (2020), č. 3, s. 263-281
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 1/96
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 318/06
  Interpretace práva
  Výklad práva
  Dotváření práva
  Právní normy
  Soudy
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.