Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 : datum rozhodnutí: 21. dubna 2020
  AnnotationTrestní soud v řízení o povolení obnovy jako mimořádném opravném prostředku neporuší právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 LZPS, nebude-li za "skutečnosti nebo důkazy dříve neznámé" podle ustanovení § 278 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů považovat skutečnosti nebo důkazy hypotetické či zjevně pochybné (sporné), neskýtající důvodný předpoklad (oproti pouhé potenciálně odlišné interpretaci skutkového děje), na jejichž základě by mohlo dojít ke změně pravomocného rozhodnutí, které je předmětem návrhu na obnovu řízení; tyto skutečnosti nebo důkazy mohou být v řízení o povolení obnovy (nikoliv až v řízení obnoveném) posuzovány rovněž z hlediska toho, zda na jejich základě lze dospět k jinému hodnocení skutečností a důkazů známých z předchozího řízení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2020, sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20; nález Ústavního soudu ze dne 24. 2. 2009, sp. zn. I. ÚS 2517/08; nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 905/17.
  In Jurisprudence. - Roč. 29, (2020), č. 3, s. 49-50
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Stanovisko pléna Pl. ÚS-st. 50/20
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2517/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 905/17
  Povolení obnovy řízení
  Mimořádné opravné prostředky
  Právo na soudní ochranu
  Důkazní prostředky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.