Number of the records: 1  

Vyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby

 1. Main entry-name Vojtek, Petr, 1967- (author)
  Title statementVyřazení pozemní komunikace ze zimní údržby : rozsudek NS z 26. 9. 2018, sp. zn. 25 Cdo 1481/2017
  AnnotationVlastník, který svým nařízením zařadí mezi komunikace malého dopravního významu takovou, která do této kategorie nepatří, a neprovádí z tohoto důvodu její zimní údržbu, porušuje právní povinnost z hlediska obecné odpovědnosti za škodu (§ 420 odst. 1 ObčZ 1964) na zdraví chodce, který zde upadl. V komentáři k rozsudku je uveden odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 26, (2020), č. 2, s. 38
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2315/15
  Pozemní komunikace
  Údržba komunikací
  Vlastnictví pozemků
  Odpovědnost za škodu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.