Number of the records: 1  

Újma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš

 1. Main entry-name Telec, Ivo, 1959- (author)
  Title statementÚjma veřejnosti? Případ Filipová v. Babiš
  AnnotationVýklad a používání práva často představují hodnotové střety. Přirozená práva spojená s lidskou osobností mohou být dotčena různými způsoby, týká se to i možné újmy na přirozených právech. Soukromoprávní řešení těchto sporů podléhá režimu závazků z deliktů podle občanského zákoníku, jedná se o zákonem vymezené soukromoprávní delikty. Současně se zde často odvíjí politický a morální řád se svými vlastními nezávislými pravidly, která nemusí být úplně shodná s legálními pravidly právními. Nepominutelnou roli zpravidla sehrává veřejné blaho spočívající ve veřejném pokoji včetně snášenlivosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2015, sp. zn. II. ÚS 2051/14; nález Ústavního soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. I. ÚS 367/03; nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 1174/09.
  In Právní rozhledy. - Roč. 28, (2020), č. 4, s. 115-121
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2051/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 367/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1174/09
  Právo a politika
  Nemajetková újma
  Lidská důstojnost
  Osobní čest
  Judicializace politiky
  Protiprávní jednání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1