Number of the records: 1  

Prodloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti

 1. Title statementProdloužení lhůty upravující zánik odpovědnosti za přestupek je v rozporu se zákazem retroaktivity v neprospěch obviněného při posuzování trestnosti : nález pléna Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19
  AnnotationPod pojmem "trestnost činu" užitý v čl. 40 odst. 6 LZPS spadá i hmotněprávní úprava zániku trestní odpovědnosti a odpovědnosti za přestupek včetně promlčení trestní odpovědnosti a zániku odpovědnosti za přestupek uplynutím promlčecí doby. Ústavní soud vyhověl návrhu Městského soudu v Praze a ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů zrušil ustanovení § 112 odst. 2 větu první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 15/19; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2002, sp. zn. III. ÚS 611/01; nález Ústavního soudu ze dne 11. 7. 2007, sp. zn. II. ÚS 192/05; nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93; usnesení Ústavního soudu ze dne 10. 1. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 34/05; nález Ústavního soudu ze dne 8. 6. 1995, sp. zn. IV. ÚS 215/94; nález Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 22/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 7. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 16/94; nález Ústavního soudu ze dne 13. 12. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 8/95; nález Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 3/02.
  In Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. - Roč. 12, (2020), č. 2, s. lxvii-lxxii
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/19
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 611/01
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 192/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/93
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 34/05
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 215/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/13
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 16/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 8/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02
  Přestupky
  Promlčení
  Retroaktivita právních předpisů
  Zákaz retroaktivity
  Trestní odpovědnost
  Správní delikty
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.