Number of the records: 1  

Z rozhodovací činnosti Ústavního soudu ČR

 1. Main entry-name Ordeltová, Tereza, (author)
  Title statementZ rozhodovací činnosti Ústavního soudu ČR
  AnnotationAutorka informuje o několika nálezech Ústavního soudu: prvním je nález sp. zn. Pl. ÚS 4/19, ve kterém plénum ÚS částečně vyhovělo návrhu III. senátu Ústavního soudu a ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů zrušilo § 9 odst. 5 ve slovech "jehož pobyt není znám," vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif); v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 7/19 plénum vyhovělo návrhu společnosti Transparency International - Česká republika, o. p. s., a ke dni vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů zrušilo § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 24. 9. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 4/19; nález Ústavního soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. Pl. ÚS 7/19.
  In Obchodní právo. - Roč. 29, (2020), č. 2, s. 33-35
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 4/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 7/19
  Advokáti
  Odměny advokátů
  Advokátní tarif
  Veřejné zakázky
  Zadávání veřejných zakázek
  Správní poplatky
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.