Number of the records: 1  

Die Tragik der Triage – straf- und verfassungrechtliche Grundlagen und Grenzen

 1. Main entry-name Merkel, Reinhard, (author)
  Title statementDie Tragik der Triage – straf- und verfassungrechtliche Grundlagen und Grenzen
  Another responsib. Augsberg, Steffen (author)
  Translated titleTragédie triáže pacientů – trestněprávní a ústavněprávní základy a hranice
  Noteprávo na život, lidská důstojnost, základní zákon, ochrana základních práv, pacient, lékaři, lékařská etika, lékařská péče, trestní právo hmotné, trestní sankce, zdravotní stav, zdravotní péče
  In Juristen Zeitung. - Jhrg. 75, (2020), Heft 14, s. 704-714
  Subj. Headings Právo na život
  Lidská důstojnost
  Základní zákon
  Ochrana základních práv
  Pacient
  Lékaři
  Lékařská etika
  Lékařská péče
  Trestní právo hmotné
  Trestní sankce
  Zdravotní péče
  Zdravotní stav
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryNěmecko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1