Number of the records: 1  

Nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3139/19

 1. Main entry-name Tryzna, Jan, 1978- (author)
  Title statementNález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. ÚS 3139/19 : datum rozhodnutí: 21. ledna 2020
  AnnotationÚstavní stížnost proti usnesení o ustanovení opatrovníka právnické osobě dle § 34 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, je formálně přípustná, protože proti tomuto usnesení nelze podat stížnost dle trestního řádu. Dopad takového rozhodnutí na práva obviněné právnické osoby je zásadní, a proto může být ústavní stížnost přípustná i materiálně. Jediný jednatel právnické osoby je oprávněn zmocnit k obhajobě či zastupování právnické osoby v adhezním řízení daného zástupce i tehdy, kdy dojde k situaci předvídané ustanovením § 34 odst. 2 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2020, sp. zn. IV. ÚS 3139/19; nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 131/18; nález Ústavního soudu ze dne 20. 11. 2018, sp. zn. I. ÚS 2436/18.
  In Jurisprudence. - Roč. 29, (2020), č. 2, s. 50-52
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3139/19
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 131/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2436/18
  Právnické osoby
  Opatrovník právnické osoby
  Trestná činnost
  Trestní odpovědnost právnických osob
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1