Number of the records: 1  

Pojednanie o osobnej zodpovednosti pri výkone práva

 1. Main entry-name Toth-Vaňo, Peter, (author)
  Title statementPojednanie o osobnej zodpovednosti pri výkone práva
  AnnotationAutor na pozadí pěti samostatných případů dokumentuje potřebu samostatného přístupu a vlastního myšlení osoby aplikující právo. Autor argumentuje tím, že právě tento přístup - i za cenu vybočení ze zaběhnutých kolejí - je nejkratší cestou k posunu nejen ve vývoji práva. Jestliže je jeho výsledkem logické řešení, jeho aplikace navzdory rozporu s názorem většiny je věcí osobní odpovědnosti a statečnosti konkrétní osoby aplikující a vykonávající právo. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ČR ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06.
  In Justičná revue. - Roč. 72, (2020), č. 1, s. 2-16
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 78/06
  Aplikace práva
  Odpovědnost
  Vývoj práva
  Právní zásady
  Logika
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountrySlovensko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1