Number of the records: 1  

Právo dítěte být slyšeno - řízení o změně příjmení

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPrávo dítěte být slyšeno - řízení o změně příjmení : nález ÚS z 9. 10. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1002/19
  AnnotationNepřihlédne-li obecný soud k právu dítěte dle čl. 12 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst. 2 ÚPrDt zúčastnit se řízení ve své věci, sdělit své stanovisko a být slyšeno v soudním řízení, nedostojí požadavku posouzení jeho nejlepšího zájmu dle čl. 3 odst. 1 ÚPrDt. S ohledem na konkrétní okolnosti věci ÚS dospěl k závěru, že názor nezletilého na možnou změnu jeho příjmení nebyl v řízení před soudem nijak (přímo) zjišťován. Vzhledem k tomu, že nezletilému bylo v době vydání napadeného rozhodnutí sedm let, byl ÚS nucen, s ohledem na ústavní povinnost zajistit dodržování závazků, které pro Českou republiku plynou z mezinárodního práva (čl. 1 odst. 2 Úst), posoudit, zda měl a mohl být rovněž zjištěn jeho názor, přičemž dospěl k závěru, že názor nezletilého v tomto případě zjištěn být měl. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1002/19.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 26, (2020), č. 1, s. 12
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1002/19
  Rodiče a děti
  Nezletilé děti
  Změna příjmení
  Nejlepší zájem dítěte
  Právo na soudní ochranu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.