Number of the records: 1  

Posouzení jednání odporujícího dobrým mravům

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPosouzení jednání odporujícího dobrým mravům : usnesení ÚS z 30. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2766/18
  AnnotationPředmětným usnesením ÚS odmítl ústavní stížnosti podané ve věci zkrachovalého projektu H-SYSTEM. Při řešení této složité otázky ÚS mimo jiné odkázal na úvahu Gustava Radbrucha, že obecné blaho, spravedlnost a právní jistota vykonávají společnou vládu nad právem - nikoli v harmonii prosté napětí, nýbrž naopak v žitém vztahu napětí. Přednost některé z těchto hodnot před ostatními nelze určit z nějaké normy jim všem třem nadřazené - taková norma neexistuje -, nýbrž pouze prostřednictvím odpovědného rozhodování. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2019, sp. zn. III. ÚS 2766/18.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 26, (2020), č. 1, s. 12
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2766/18
  Dobré mravy
  Odstranění tvrdosti zákona
  Nemovitosti
  Podvodné jednání
  Podvod
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1