Number of the records: 1  

K rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis

 1. Main entry-name Tégl, Petr, 1977- (author)
  Title statementK rozsudku NS ve věci posuzování ochranného účelu povinnosti postupovat lege artis : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 9. 2019, sp. zn. 25 Cdo 83/2019
  Another responsib. Melzer, Filip, 1975- (author)
  AnnotationDne 5. 9. 2019 vydal Nejvyšší soud rozsudek, ve kterém se zabývá otázkou, zda lékař musí odpovídat za újmu způsobenou svým jednáním, pokud toto jednání neodpovídalo požadavku odborné péče (bylo non lege artis). NS dospěl k závěru, že tomu tak není, pokud účelem jednání vyžadovaného v konkrétním případě z hlediska odborné péče nebylo zabránit újmě, která ve skutečnosti nastala. Zkoumal tedy ochranný účel konkrétního postupu podle požadavku odborné péče. Tento případ velmi dobře ilustruje vztah kritéria adekvátnosti a kritéria ochranného účelu, jinými slovy vztah tzv. konkrétní povinnosti opatrnosti a kritéria nexu protiprávnosti. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 1-2, s. 70-72
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Zdravotnictví
  Lékařská péče
  Zdravotní služby
  Lege artis
  Adekvátní příčinná souvislost
  Příčinná souvislost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1