Number of the records: 1  

Čtení protokolu z přípravného řízení v hlavním líčení ve vztahu k právu na obhajobu

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementČtení protokolu z přípravného řízení v hlavním líčení ve vztahu k právu na obhajobu : nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 2194/18
  AnnotationZ hlediska ústavněprávního, podle něhož je ústavní stížnost subsidiárním prostředkem ochrany základních práv a svobod, je nutné nazírat na trestní řízení jako na jeden celek, jehož těžištěm je hlavní líčení v soudní fázi řízení, kde vyvstává obviněnému prostor pro uplatnění jeho práv v celé jejich šíři. Tato fáze řízení má v podstatě do jisté míry i funkci reparační ve vztahu k přípravnému řízení, neboť dojde-li v přípravném řízení k porušení zákonných ustanovení, může dojít k jejich nápravě právě v řízení před soudem (např. k opakovanému výslechu svědka již při plném dodržení práv obviněného). Kvůli čtení protokolu z přípravného řízení podle § 211 odst. 3 písm. a) tr. řádu v hlavním líčení před soudem tedy nelze dovodit zkrácení práv obhajoby podle čl. 40 odst. 3 LZPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 22. 10. 2019, sp. zn. III. ÚS 2194/18; nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2004, sp. zn. II. ÚS 228/04.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2020, č. 1-2, s. 61-63
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2194/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 228/04
  Trestní řízení
  Přípravné řízení
  Hlavní líčení
  Právo na obhajobu
  Trestné činy
  Kvalifikace skutku
  Skutková podstata trestných činů
  Dokazování
  Svědecké výpovědi
  Protokol o výpovědi
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.