Number of the records: 1  

Analýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu podmíněného propuštění

 1. Main entry-name Kilian, Petr, (author)
  Title statementAnalýza vybraných nedostatků judikatury Ústavního soudu při aplikaci institutu podmíněného propuštění
  Another responsib. Novák, Jiří, (author)
  AnnotationV posledních letech se podmíněné propuštění stalo opakovaně předmětem přezkumné činnosti Ústavního soudu, který dříve do této oblasti v podstatě vůbec nezasahoval. Tato změna vyvolala celou řadu potenciálních problémů a nejasností. Dle názoru autorů se s nimi Ústavní soud ne vždy dostatečně vypořádal a nadále nechává některá tato témata otevřená. Autoři se pokoušejí poukázat na ty nedostatky rozhodovací činnosti ÚS v této oblasti, které považují z ústavněprávního hlediska za nejvýznamnější. Zejména se zaměřují na možné rozpory v judikatuře, které vyvolávají v jejich adresátech různě vysokou míru nejistoty. Odsouzeným tak nemůže být zřejmé, jak bude o jejich ústavní stížnosti rozhodnuto. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. II. ÚS 482/18; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2011, sp. zn. III. ÚS 1735/10; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2001, sp. zn. III. ÚS 611/2000; nález Ústavního soudu ze dne 4. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2503/16; nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. I. ÚS 2201/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2005, sp. zn. III. ÚS 285/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 2015, sp. zn. III. ÚS 3837/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2019, sp. zn. IV. ÚS 3899/18; nález Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2010, sp. zn. III. ÚS 1542/09; nález Ústavního soudu ze dne 12. 2. 2019, sp. zn. III. ÚS 2204/17; nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2014, sp. zn. III. ÚS 4851/12; usnesení Ústavního soudu ze dne 16. 4. 2013, sp. zn. I. ÚS 1119/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 8. 2013, sp. zn. IV. ÚS 1535/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. III. ÚS 75/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 1. 2014, sp. zn. II. ÚS 3220/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. II. ÚS 399/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 6. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2832/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 1255/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. III. ÚS 60/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 1498/14; nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2005, sp. zn. II. ÚS 715/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. IV. ÚS 2745/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 1. 2018, sp. zn. II. ÚS 2313/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 11. 2018, sp. zn. III. ÚS 2985/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 5. 1. 2015, sp. zn. IV. ÚS 2253/14; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97; nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 36/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 1. 2018, sp. zn. II. ÚS 2992/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2007, sp. zn. I. ÚS 734/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 7. 2016, sp. zn. III. ÚS 1403/16; usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2019, sp. zn. III. ÚS 2160/18; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2010, sp. zn. III. ÚS 384/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 10. 2010, sp. zn. II. ÚS 1884/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2014, sp. zn. III. ÚS 2761/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 3979/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2015, sp. zn. II. ÚS 2593/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2016, sp. zn. III. ÚS 1884/16.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 19, (2020), č. 1, s. 20-22
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 482/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1735/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 611/2000
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2503/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2201/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 285/05
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 3837/14
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 3899/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1542/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2204/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 4851/12
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1119/13
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1535/13
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 75/13
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3220/13
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 399/14
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2832/13
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1255/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 60/06
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1498/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 715/04
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2745/16
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2313/17
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2985/18
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 2253/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/17
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2992/17
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 734/06
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1403/16
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2160/18
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 384/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1884/10
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2761/14
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 3979/14
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2593/15
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1884/16
  Podmíněné propuštění
  Ústavní stížnost
  Právní jistota
  Trestná činnost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.