Number of the records: 1  

Jistota

 1. Title statementJistota : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2019, sp. zn. 32 Cdo 594/2019
  AnnotationPrvní soudem nařízené setkání se zapsaným mediátorem, při němž nedojde k uzavření smlouvy o provedení mediace, není procesním úkonem účastníků ve smyslu § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 91/2012 Sb. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2006, sp. zn. III. ÚS 405/03; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2009, sp. zn. IV. ÚS 997/09.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 1, s. 96-103
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 405/03
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 997/09
  Jistota
  Mediace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.