Number of the records: 1  

Úmysl, úmysl nepřímý, úmysl přímý, zneužití pravomoci úřední osoby

 1. Title statementÚmysl, úmysl nepřímý, úmysl přímý, zneužití pravomoci úřední osoby : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 5 Tdo 939/2017
  AnnotationPro spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku postačí nepřímý úmysl podle § 15 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, nevyžaduje se úmysl přímý podle § 15 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Úmysl přesahující objektivní stránku (někdy též tzv. druhý úmysl, obmysl, dolus coloratus) přečinu podle § 329 odst. 1 tr. zákoníku, který se vztahuje ke způsobení škody nebo jiné závažné újmy jinému anebo k opatření neoprávněného prospěchu sobě nebo jinému, může být naplněn i ve formě eventuálního úmyslu (dolus eventualis). Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2010, sp. zn. III. ÚS 722/09; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14; nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2014, sp. zn. III. ÚS 888/14.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 72, (2020), č. 1, s. 1-16
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 722/09
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 38/14
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 888/14
  Úmysl
  Úmysl nepřímý
  Zneužití pravomoci úřední osoby
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.