Number of the records: 1  

Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019

 1. Main entry-name Forejtová, Monika, (author)
  Title statementPřehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 : 1.
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  Vnenk, Vladislav, (author)
  AnnotationAutoři se věnují shrnutí některých, jimi vybraných, rozhodnutí Ústavního soudu ČR, které dle jejich názoru mají bezesporu podstatný dopad do oblasti rodinného práva. Jedná se o nález ÚS sp. zn. II. ÚS 3133/19, který se týká omezené možnosti vydat platební rozkaz proti nezletilému žalovanému; dále o nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 1002/19 související se změnou příjmení dítěte a právem dítěte být slyšeno v řízení před soudem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 14. 11. 2019, sp. zn. II. ÚS 3133/19; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 2019, sp. zn. IV. ÚS 1002/19; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01.
  In Rodinné listy. - Roč. 9, (2020), č. 1, s. 26-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3133/19
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1002/19
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nezletilí
  Procesní způsobilost
  Platební rozkaz
  Zákonný zástupce
  Opatrovník fyzické osoby
  Rodiče a děti
  Změna příjmení
  Nejlepší zájem dítěte
  Právo na soudní ochranu
  Právo být slyšen
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.