Number of the records: 1  

Zrušení služebního místa systematizací nebo až schválením organizační struktury přímo nezkracuje práva státního zaměstnance

 1. Title statementZrušení služebního místa systematizací nebo až schválením organizační struktury přímo nezkracuje práva státního zaměstnance : rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 10. 2019, č. j. 8 Ads 301/2018-45
  AnnotationSystematizace a změna organizační struktury podle § 17 a § 19 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, jsou závazné podklady pro rozhodnutí ve věcech služby, které soud přezkoumá v souladu s § 75 odst. 2 s. ř. s. v žalobě proti rozhodnutí ve věcech služby. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 21/14; nález Ústavního soudu ze dne 12. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 53/06.
  In Legislativní příloha odborného časopisu Správní právo. - Roč. 12, (2020), č. 1, s. xx-xxiv
  Subj. Headings Ústavní soud 2020
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 53/06
  Zákon o státní službě
  Státní služba
  Státní zaměstnanci
  Zrušení pracovního poměru
  Služební poměr
  Soudní přezkum
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.